Tel: 04-5756090 / 5759871 / 5750836 Fax: 04-5757389 / 5755167 Email: admin@zakatkmpp.com.my Manual Pengguna

[ANJUNG] [DAFTAR]

SELAMAT DATANG KE SISTEM PERMOHONAN KMPP

PERHATIAN KEPADA SEMUA PEMOHON:

PERMOHONAN ZAKAT UNTUK SEMESTER 2020/2021 - .

SEMUA PEMOHON BARU PERLU MENDAFTAR TERLEBIH DAHULU DENGAN KLIK LINK DAFTAR.

DOWNLOAD MANUAL PENGGUNA ZAKAT SEBAGAI PANDUAN UNTUK MENGISI.

 

     
No. Kad Pengenalan
Kata Laluan

[TERLUPA KATALALUAN]